HOW TO ORDER

IN SUMMARY

Step 1 Register and login and create an account

(1) CREATE ACCOUNT : You need to register on our website to be our members.

(2) Fill all information then submit your registration  by click a “CREATE: buttom.

Step 2 Select your favorite product and choose the quantity.

You can view and edit your select items by click at shopping cart icon or press “CHECKOUT” button when finish your shopping.

Step 3 Select the delivery address and shipping method

Make sure the address is the one you need to send the item to.

If you are placing drop-shipping order, please make sure this address is your customer’s address.

If you want to change the shipping address you can just click on that button and select the right one from your Mymoon.shop address book

Or you can click 'CREATE NEW ADDRESS' to add a new shipping address.

All shipping options are auto-calculated shipping cost, so you will see the exactly cost of each shipping. Please select one your preferable option.

Step 4 Use discount code

If you have discount code, you can apply before check-out. Just fill discount code in the blank given then press “APPLY DISCOUNT” button.

It will automatically discount. A discount code can use just only one time and in a period given. Please re-check and use it before decline.

Step 5 Choose one payment options and confirm the order (Read more)

Select one payment process and fill all requirement information completely.  

Please re-check all information again. Check that the method of payment is correct, the shipping address is correct and the method of shipping is correct.

Also make sure that you’re putting the right number of items and the right items into your cart. You can correct the order by clicking on the buttons below.

Then press “PLACE ORDER” button, your order will be confirmed.

Step 6 You will see message alert

"Purchase order opended Wait mymoon check and verify"

We'll email you an order confirmation with details and you can see your order in your account at mymoon.shop or you can check at your account page at mymoon website.

Step 7 We will send confirmation to you again when your payment is completed.

Step 8 Tracking info will be shown at your account page at mymoon website

_______________________________________________________________________________________________________ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้วล็อกอินและสร้างบัญชีผู้ใช้ (ดูรูปด้านบนประกอบ)

ขั้นตอนที่ 2 เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและเลือกจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

คุณสามารถดูและแก้ไขรายการที่เลือกได้โดยการคลิกที่ไอคอนตะกร้าสินค้าหรือกดปุ่ม “CHECKOUT” เมื่อคุณช็อปปิ้งเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 เลือกที่อยู่ในการจัดส่งและวิธีการจัดส่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า

หากคุณกำลังดำเนินการกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เป็นที่อยู่ของลูกค้าของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า คุณสามารถคลิกที่ปุ่มนั้นแล้วเลือกจากสมุดที่อยู่ของคุณใน Mymoon.shop

หรือคลิกที่ปุ่ม “สร้างที่อยู่ใหม่” เพื่อเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งใหม่

ทุกรายการสั่งซื้อจะถูกคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งโดยอัตโนมัติ คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายของการจัดส่งแต่ละครั้ง โปรดเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 ใช้โค้ดส่วนลด

หากคุณมีโค้ดส่วนลด คุณสามารถใช้ก่อนเช็คเอาท์ เพียงกรอกโค้ดลดลงในช่องว่างที่กำหนดไว้จากนั้นกดปุ่ม “ใช้ส่วนลด”

ระบบจะลดราคาให้อัตโนมัติ โค้ดลดสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โปรดตรวจสอบและใช้ก่อนหมดอายุ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธีการชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อ (อ่านวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม)

เลือกวิธีการชำระเงินและกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้ครบถ้วน

โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่ง และวิธีการจัดส่งสินค้าถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนและรายการสินค้าที่ต้องการนั้นถูกต้องในตะกร้าสินค้าของคุณ คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้โดยการคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อ” คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 6 จะมีข้อความขึ้น "คุณได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้าไว้แล้ว กรุณารอทางร้านตรวจสอบและยืนยันรายการ"

เราจะส่งอีเมล์การยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดถึงคุณและคุณสามารถดูคำสั่งซื้อของคุณได้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณที่ mymoon.shop

ขั้นตอนที่ 7 เราจะส่งการยืนยันให้คุณอีกครั้งเมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 8 ข้อมูลการติดตามคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกในบัญชีของคุณในเว็บไวต์ของมายมูน

2019-09-09 12:36