fbpx

แต่ละส่วนของหวายที่นำมาสาน เรียกว่าอะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

หวายที่นำมาสานเป็นตะกร้า กระเป๋า ภาชนะ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จะแยกเป็น 3 ส่วน  คือ ผิวหวาย ไส้หวาย หวายเส้น 1 ผิวหวาย คือการนำส่วนที่เป็นผิวด้านนอกของหวายมาสาน มีลักษณะเป็นเส้นแบนๆ 2 ไส้หวาย คือการนำเส้นหวายด้านในที่นำผิวหวายออกแล้วมาจักให้เป็นเส้น แล้วเลียดเส้นให้ออกมาเป็นเส้นเท่าๆ กัน อธิบายง่ายๆ คือ นำหวายทั้งเส้นมาเอาผิวด้านนอกออกเหลือแต่ไส้ด้านในหวายเพื่อให้ได้เส้นขนาดที่ต้องการและมีขนาดเท่ากันกันทั้งเส้น 3 หวายเส้น คือเป็นหวายทั้งเส้นที่ยังคงมีผิวหวายอยู่ แต่มีการขัดหรือเกลาให้เปลือกและหนามของหวายออกไปแล้ว ซึ่ง การใช้งานของแต่ละส่วนของหวายขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของชิ้นงานที่จะสาน ถ้าชิ้นงานเป็นขนาดเล็ก ส่วนมากจะใช้ไส้หวายมาทำ เพราะหวายเส้นที่ยังมีผิวหวายอยู่จะเส้นใหญ่ จะนำสานใบเล็กๆ ค่อนข้างยาก ***รายละเอียดที่เขียนขึ้นมานี้ (พร้อมรูปประกอบ) ทางมายมูนพยายามจะใช้ภาษาง่ายๆ ในการอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกับวัตถุดิบที่นำมาสาน

Mymoon’s rattan woven suitcase

Mymoon’s rattan woven suitcase

กระเป๋าหวายสีน้ำตาลสานแบบถือรวมไซต์
⚬ Material : rattan หวาย
⚬ มี 2 ลาย คือลายสานและลายตาราง

กระเป๋าหวายลายสานสีน้ำตาล
หวายลายสานทรงเหลี่ยมมี 8 ขนาด คือ
1 Size : S 22*16*10cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 450 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 550 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล 1140 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
2 size M 26.5*16.5*10cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 550 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 650 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล 1240 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
3 size L 30*24*12cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 650 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 750 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 1350 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ราคา 1340 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2040 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
4 size XL 35*25*15cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 850 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 950 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 1750 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 1550 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2350 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ราคา 1590 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2290 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้  + สายคาดหนังแท้ ราคา 2490 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้+ สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 30900 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
5 size 2XL 40*30*20cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 990 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 1140 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 2040 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 1740 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2640 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ราคา 1780 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2530 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้  + สายคาดหนังแท้ ราคา 2830 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้+ สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 3430 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
6 size 3X 45*30*20cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 1450 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 1650 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 2650 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2250 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 3250 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิด PU สายคาดและมุมเป็น PU ราคา 2200 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ราคา 2300 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2900 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้  + สายคาดหนังแท้ ราคา 3300 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้+ สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 3900 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
7 size 4XL 51*31*21cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 1750 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 1950 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 2950 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2550 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 3550 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
– แบบถือที่เปิดปิด PU สายคาดและมุมเป็น PU ราคา 2550 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
8 size 5XL 55*38*21cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 2050 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 2250 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 3250 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2850 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 3850 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท
– แบบถือที่เปิดปิด PU สายคาดและมุมเป็น PU ราคา 2850 บาท + ค่าส่ง EMS 120 บาท

หวายลายสานทรงครึ่งวงกลมมี size L29*26*12cm ราคา 550 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
หวายลายสานทรงบ้านมี size S 20x13x9cm ราคา 450 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท

กระเป๋าตะกร้าหวายสานลายตาราง มีทรงเหลี่ยมอย่างเดียวและมี 5 ขนาด ตามนี้
1 size S 22*16*10cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 450 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 550 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล 1140 บาท + ค่าส่ง EMS 70 บาท
2 size L 30*22*13.5cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 650 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 750 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 1350 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ราคา 1340 บาท + ค่าส่ง EMS 80 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2040 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
3 size XL 33*26*14cm
– แบบถือที่เปิดปิดเป็น PU ราคา 750 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ ราคา 850 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ ราคา 1650 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 1450 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบถือที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2250 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ราคา 1490 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2190 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้  + สายคาดหนังแท้ ราคา 2390 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
– แบบมีสายสะพายหนังแท้สีน้ำตาล ที่เปิดปิดเป็นหนังแท้+ สายคาดหนังแท้ + มุมหนังแท้ ราคา 2990 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
4 size 3XL 45*30*19cm ราคา 1350 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท
5 size 4XL 50*34*21cm ราคา 1650 บาท + ค่าส่ง EMS 90 บาท

More information contact us
Facebook : mymoononline
Instagram : mymoon.shop
Email : mymoononline@gmail.com
Line : @mymoon

About “RATTAN”

หวายเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่เป็นเถาเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่  และหวายมีหนาม  คุณสมบัติใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร์  หวายส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มาจากหวายธรรมชาติ  ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ของหวาย  เป็นส่วนของลำต้นที่ลอกเอากาบใบออกแล้ว  นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หวายทุกชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแตกต่างกันไป  ประโยชน์เบื้องต้นของหวาย  ได้แก่  การนำมาใช้ผูกมัดสิ่งของต่าง ๆ  ผลนำมาใช้กิน  ลักษณะของต้นหวายจะเป็นลำต้นกลมมีข้อ  ยอดและหน่อของหวายสามารถนำมารับประทานได้  และแปรรูปอาหารได้มากมาย ทั้งเป็นยาสมุนไพร  เช่น  “หวายนั่ง” รากเป็นยารักษาโรคมะเร็ง หวายสามารถปลูกได้ในที่ที่มีความชื้น  หรือมีแหล่งน้ำ  ชายเขา  ป่าดิบ  ในประเทศไทยมีการปลูกหวายในเขตอำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  เขตท้องที่จังหวัดอุดรธานี  การปลูกเพื่อกินหน่อ  และค้าขาย  ในส่วนเขตภาคใต้ของไทย  แถบป่าฮาลาบาลา  จังหวัดนราธิวาส  เป็นหวายป่าดิบสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานจักสาน  หรือเฟอร์นิเจอร์ หวายที่พบในจังหวัดสุรินทร์  และแนวชายแดนประเทศกัมพูชา  ชาวบ้านเรียกชื่อต่างกันว่า  เช่น “หวายหางหนู“  ซึ่งเป็นหวายที่มีความเหนียว  เส้นเล็กมีผิวมันในตัว  “หวายน้ำ“  ลำต้นใหญ่เท่านิ้วก้อย  ชอบขึ้นริมน้ำ  ชาวบ้านนำมาจักสานเช่นกัน  โดยเฉพาะชาวบ้านบุทม  จังหวัดสุรินทร์  นำหวายหางหนูและหวายน้ำ  มาทำจักสานตะกร้าชนิดต่าง ๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น  ชนิดของหวายหวาย  มีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  สามารถดัดได้  มีความเหนียวเป็นลักษณะเฉพาะ  มีลำต้นขนาดเท่ากันตามชนิด  มีความมันในระดับผิว  จึงเหมาะต่อการจักสาน  ทำเฟอร์นิเจอร์  ขนาดของลำต้นจะมีตั้งแต่  3 – 60 มม.  ความยาวตามสิ่งแวดล้อม  เช่น  อาศัยไม้ที่ปีนป่ายมีความยาวตั้งแต่  10-20  เมตร  อายุการใช้งาน  7-10  ปี  หวายมีหลายชนิด  ทุกประเภททำจักสาน  เฟอร์นิเจอร์  และเป็นอาหาร  รวม  23  ชนิด  หวายที่ทำจักสานในบ้านบุทมใช้หวาย  3  ชนิด1.  หวายหางหนู หรือ หวายตะค้าทอง  เปลือกผิวสีเหลือง  มีความเหนียว  เส้นเท่า ๆ  กัน  เป็นหวายเส้นเล็กมีขนาดยาว  10 -15  เมตร  เลื้อยตามต้นไม้  ขึ้นในป่าทึบ  มีความชื้น  ใช้ลำต้นแก่จัด  อายุ  6 -7  ปี  นำมาดัดทำลายลูกกรง  และผ่าเป็นเส้นเล็ก ๆ  รีดเป็นเส้นเล็ก ๆบาง ๆ  เพื่อทำจักสานต่าง ๆ  หรือใช้ร้อยรัดเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน 2.  หวายน้ำ  เป็นหวายเส้นใหญ่กว่าหวายหางหนู  ลำต้นกลม  ใหญ่ประมาณนิ้วก้อยผู้ใหญ่  มีความยาว  8 -10  เมตร  ชอบขึ้นตามริมน้ำ  เช่น  แม่น้ำชี  แม่น้ำมูล  ใช้ทำโครงสร้างของงานจักสานหรือนำมาจักตอกเป็นเส้นก็ได้3.  หวายนิ่ม เปลือกสีผิวมันวาวคล้ายหวายตะค้าทอง  ลำต้นยาวเสมอ  ขนาดเท่ากับหวายน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  10 -15  มม. แต่มีลำต้นยาวถึง  10-50  เมตร  ขึ้นในป่าดิบ  ใช้ทำโครงสร้างงานจักสาน  อ่อนนิ่ม  ดัดง่าย  แก่เนื้อเหนียว การตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม          1.  การทำความสะอาดเมื่อตะกร้าสกปรก มีเชื้อรา ฝุ่นจับ โดยมากชาวบ้านใช้วิธีธรรมชาติ เช่น นำผลมะเฟืองสุกรสเปรี้ยว ถูที่ตัวตะกร้าหรือจะเป็นมะนาวก็ได้ ต่อจากนั้นจึงล้างตากให้แห้งจะได้ตะกร้าที่สะอาด สวยงามตามธรรมชาติ          2. การทาน้ำมัน เพื่อให้ตะกร้ามีเงา ผิวมันสวยเป็นสีไม้ธรรมชาติ และป้องกันเชื้อราได้ด้วย ควรใช้น้ำมันวานิชสีใสเคลือบเงาหรือแลคเกอร์เบอร์ 6 ทาตามวิธีที่กำหนดในกระป๋อง การดูแลรักษาหวาย1.  ผึ่งแดดให้แห้งสนิท2.  ไม่ควรเก็บหวายไว้ในที่ชื้น  พื้นซีเมนต์ควรมีอากาศถ่ายเทได้3.  ใส่สิ่งของให้เหมาะกับขนาดตะกร้า

The Value of Wicker

คุณค่าของเครื่องจักสาน      ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า เครื่องจักสานไทย ในภาคต่างๆ นั้น มีมากมายหลายชนิด และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น สภาพการดำรงชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุ่มชน ที่ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องจักสานจึงเป็นศิลปหัตถกรรม มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้ดีอย่างหนึ่ง      นอกจากนี้ เครื่องจักสานยังเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลายอย่าง เช่น สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาด ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ทำเครื่องจักสาน ซึ่งชาวบ้านจะมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็นอย่างดีแล้ว นำมาดัดแปลงแปรรูปเป็นวัสดุที่ใช้ทำเครื่องจักสานด้วยวิธีง่ายๆ แต่สนองการใช้สอยได้ดี เช่น ชาวภาคใต้นำใบลำเจียก หรือใบปาหนัน มาจักและสานเป็นเสื่อและกระสอบ โดยนำใบลำเจียกไปลนไฟ ให้ใบนิ่ม ก่อนที่จะจักเป็นเส้น หรือนำต้นลำเจียกไปแช่โคลน แล้วรีดให้แบน หรือการจักไม้ไผ่เป็นตอกแบบต่างๆ ให้เหมาะสม ที่จะใช้สานเครื่องจักสานแต่ละชนิด สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านเรียนรู้ จากการสังเกต และการทดลองสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ จนทำให้เครื่องจักสานแต่ละชนิด มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ลงตัว        […]

จักสานคืออะไร

ความหมายเครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆคำว่า “ จักสาน” คำว่า จัก คือ การทำให้เป็นแฉก เป็นหยักๆ ด้วยฟันเลื่อย หรืออีกวิธีการหนึ่ง การที่ชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วทำให้เป็นเส้นบางๆ วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่า จัก เช่นกัน ส่วนไม้ไผ่ หรือ หวาย ที่จักออกมาเป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกว่า ตอก ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านนำตอกมาขัดกันจนเกิดลวดลายที่ต้องการ เราเรียกว่า สาน ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงต่างๆ จนท้ายที่สุดเป็นภาชนะสามารถนำไปใช้สอยได้ตามต้องการ

Rattan In Thailand

“หวายที่พบได้ในประเทศไทย” หวายเป็นพืชพวกปาล์มและมีหนาม จัดอยู่ในตระกูล Palmae จากการศึกษาพบว่า หวายที่สามารถพบกันได้ในโลกมีถึง ๑๔ สกุล และ ๖๐๐ ชนิด โดยพบในประเทศไทยประมาณ ๗๐ ชนิด ๖ สกุล คือ (๑) สกุล Calamus (๒) สกุล Daemonorops (๓) สกุล Korthalsia (๔) สกุล Plectocomia (๕) สกุล Plectocomiopsis (๖) สกุล Myrialepis ๑. หวายในสกุล Calamus Linn. เป็นหวายที่ลำต้นยาว เลื้อยปีนป่าย มี cirrus เป็นหวายชนิด dioecious ให้ช่อดอกเป็นแบบ hapaxanthic เกล็ดหุ้มผลเรียงไม่เป็นระเบียบ หวายในสกุลนี้ มี ๒๘ ชนิด ได้แก่ (๑) หวายตะค้าน้ำ (C. axillaris Becc.) (๒) หวายขี้ผึ้ง (C. blumei Becc.) (๓) หวายแส้ม้า […]

ABOUT MYMOON HAIR MASQUE & HAIR SPRAY KERATIN

HAIR MASQUE KERATIN มายมูน แฮร์ มาส์ก ทำจากเคราตินธรรมชาติ ที่ช่วยดีท็อกซ์ ซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นผม มายมูน แฮร์ มาส์ก จะทำงานโดยการแทรกซึมเข้าไปในแกนผมจริงและเติมความชุ่มชื้น โปรตีน วิตามิน และสารอาหารให้กับเส้นผมอย่างล้ำลึก ซึ่งจะช่วยให้สุขภาพโดยรวมของเส้นผมดีขึ้นและทำให้ดูเงางามขึ้น นุ่มขึ้น และจัดทรงง่ายขึ้น หลังจากการมาส์กผม คุณจะสังเกตได้ว่าผมนุ่มสลวยขึ้น ผมชี้ฟูลดลง และจัดทรงได้ง่ายขึ้น มี 2 ขนาด กระปุก 300 กรัม กระปุก 100 กรัม เลขทะเบียน อย. : 11-1-660000 6842 มายมูน แฮร์ มาส์ก ⊕ ประกอบด้วยโปรตีนเคราตินธรรมชาติที่เสริมสร้างคอลลาเจนและไบโอตินเพื่อให้ความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้นทำให้ช่วยฟื้นฟูเส้นผมเรียบนุ่มสลวย ไม่ชี้ฟู ⊕ ช่วยให้ผมเงางาม สลวยและเรียบลื่น ป้องกันมลพิษ ⊕ ประกอบด้วยส่วนผสมที่ช่วยทำความสะอาดและช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนหนังศีรษะ ทำให้รู้สึกสดชื่นและฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับเส้นผม ⊕ ผ่านการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม > ไม่ทําให้ผมลีบแบน > ไม่ทำให้ผมชี้ฟู […]

Another post with A Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula. Phasellus et magna nulla. Proin ante nunc, mollis a lectus ac, volutpat placerat ante. Vestibulum sit amet […]

New Client Landed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt […]

An Amazing responsive and Retina ready theme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed eleifend risus, sit amet porttitor massa. Ut vulputate felis at mauris ultrices sodales. Phasellus in leo ornare, vulputate purus eget, iaculis tellus. Donec sed laoreet orci. Praesent faucibus feugiat velit a iaculis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. […]